ระบบงาน WREG

ตรวจสอบผลการสอบ

1. ค้นหาจากวันที่สอบ
2. ค้นหาจากจังหวัดที่สอบ
3. ค้นหาจากเลขประจำตัวประชาชน